ข้อมูล

previous arrow
next arrow
Slider

“D.I.N” (Development of  Management Model to Increase Equality of Educational in Nakhonnayok province) เพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเรียนการแบบมอนเตสซอรี่

     ปฐมวัยคือการสร้างรากฐานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นเป็นโอกาสสำคัญในการจัดการเรียนและเสริมสร้างพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย เพื่อสร้างรากฐานชีวิตที่มีคุณภาพ

"แรกเริ่มเรียน" ระดับชั้นอนุบาล๑. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก

1
ผู้เยี่ยมชม

ติดต่อ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
ที่อยู่เลขที่ ข4-490 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ 037- 321590 ต่อ 6445 – 6446

ติดตามข่าวสาร

Copyright © 2019. All rights reserved.